תקנון ונוהל הזמנת מגרש טניס

ינואר 2015

תקנון

 

א.הכניסה למגרשים תותר למנויים רק עם הצגת כרטיס המנוי (הכולל תמונה וזיהוי המנוי) או למשלמים בכרטיסיה לאחר התשלום אצל אחראי הטניס

ב.כרטיס המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה – אין לבוא "במקום" . . . .

ג.העלייה על המגרשים תותר בבגדי ספורט בלבד ונעלי התעמלות מתאימות (ראה לבוש)

ד.אין לעלות על המגרש ללא הזמנת מגרש (ראה נוהלי הזמנת מגרש).

ה.על השחקנים להישמע להוראות האחראי, כולל סדרי עליה וירידה מהמגרשים.

ו.המנויים מתבקשים לשמור על כללי התנהגות המקובלים בטניס (ראה נהלי התנהגות).

ז.האחראי רשאי לפי שיקול דעתו להוריד מהמגרש אדם שהתנהגותו אינה הולמת ולשלול את זכותו למשחק עד לברור בהנהלת המרכז.

ח.על אובדן מנוי יש להודיע מיד להנהלת המרכז (חידוש מנוי יעשה בתשלום של 25 ₪ + תמונה).

ט.המנוי הינו מנוי שנתי שאינו ניתן לביטול או להקפיאו.

י.המשתמשים במתקני המרכז עושים זאת על אחריותם הבלעדית, ואין המרכז אחראי לכל תאונה, פגיעה אישית, אבידה, קלקול או נזק אשר יגרם למשתמשים או רכושם.

יא.פעילות בטניס כרוכה במאמצים גופניים. הנהלת המרכז ממליצה לעבור בדיקה רפואית.

יב.שעה כפולה: מנוי יוכל לקבל שעה כפולה על בסיס מקום פנוי בשעת העלייה למגרש.

יג.מרכז הספורט שומר לעצמו את הזכות לסגור את מגרשי הטניס בזמן שיפוצים ו/או לצורך קיום תחרויות טניס.

 

 

נהלי התנהגות


א. לבוש:
תלבושת טניס מקובלת הינה לבנה. אנו מאשרים גם תלבושת ספורטיבית צבעונית ונעלי התעמלות צבעוניות.
תלבושת ג'ינס אסורה, וכן אסור לעלות עם נעליים שאינם נעלי התעמלות. אין לשחק ללא חולצה.
ב. שעת חילוף:
כשזוג מחכה לתורו ומגיעה שעת חילוף גם אז עליו להמתין קמעה עד שיפסק רצף של מסירות ואז לפנות למשחקים.
במקרים של משחק על נקודות יש להמתין לגמר המשחק ("גיים") בתנאי שההמתנה היא לא ארוכה (2-3 דקות).

 

נהלי הזמנת מגרש


א.תורן הטניס יהיה הסמכות לרישום המגרשים.

ב.מנויי הטניס רשאים להזמין מגרש שלוש פעמים בשבוע למשך שעה או פעם אחת בשבוע למשך שעתיים רצופות , שבוע מראש.

ג.שחקן רשאי להזמין מגרש רק עבורו ועבור בן זוגו. אין להזמין מגרש עבור או בשם
שחקנים אחרים (מנוי שמזמין מגרש צריך לתת את שמו ואת שם הפרטנר שלו).                                                                               

"מגרש מוזמן" אינו מאפשר למזמינים עליה אוטומטית למגרש אלא רק לאחר שהציגו את כרטיסי המנוי שלהם (עם תמונה) בפני אחראי הטניס או ששלמו עבור כרטיסיית משחק.

ד.בעל כרטיסיה יוכל להזמין מגרש שבוע מראש לפני מועד המשחק . במידה ולא יגיע  ולא יודיע  על ביטול לא יאוחר מ-  5 שעות לפי מועד המשחק ,יחויב בתשלום מלא.

בעל כרטיסיה יוכל להזמין מראש שעה כפולה (כל שעה תחשב כניסה נפרדת).

ה.אין להעביר "זכות על מגרש" למשהו אחר. במקרה ורק אחד מבין המזמינים מגיע, עליו להודיע על כך לאחראי במשרד.

ו.הזכות בידי השחקנים להזמין במסגרת זמנם שחקן או זוג נוסף למשחק וזאת בתנאי שהמוזמנים הינם מנויים בטניס ויציגו את כרטיסי המנוי במשרד או שהמוזמנים ישלמו בכרטיסיה.

ז.ביטול מוקדם של הזמנה ניתן לבצע לא יאוחר מ-5 שעות לפני מועד המשחק במשרד או באמצעות הודעה טלפונית למספר 074-7100225 כל מקרה של אי הופעה ללא ביטול מוקדם תשלול מבעל המנוי הזכות להזמנת מגרשים למשך 14 יום.

ח.איחור של יותר מ-15 דקות יחשב כאי הופעה. המאחרים ישאו בתוצאות כמפורט בסעיף ז'. המשחקים ביחידת הזמן הקודמת אינם רשאים לשחק מעבר לזמנם והאחראי רשאי להציב שחקנים אחרים במגרש.

 

חדר כושר
חדר כושר
משרד המנויים
משרד המנויים
ספא
ספא
צור קשר
צור קשר
בריכות שחיה
בריכות שחיה
סטודיו פילאטיס
סטודיו פילאטיס
מערכת החוגים
מערכת החוגים
תרבות ופנאי
תרבות ופנאי
טיפ בריא
סטודנטים
עבור לתוכן העמוד