רכישת מנוי

פרטים אישיים

אנא מלא/י את כל הפרטים המופיעים מטה.

המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה. הנפקת המנוי תתבצע בכפוף לזכאות, ולאחר זיהוי הנרשם במשרדי מרכז הספורט.

page loader
נגישות