banner

לוח חוגים - יום ב' 04.07

07:00
חדר ספינינג
רמה 2
08:00
אולם 9
רמה 2
08:00
אולם 8
רמה 2
08:30
בריכה לימודית עליונה
רמה 2
09:00
אולם 8
רמה 2
09:15
בריכה לימודית עליונה
רמה 2
46 מקומות
10:00
אולם 8
רמה 2
39 מקומות
16:00
אולם 9
רמה 2
50 מקומות
15 מקומות
17:00
אולם 9
רמה 2
49 מקומות
15 מקומות
17:00
אולם 8
רמה 2
39 מקומות
15 מקומות
15 מקומות
36 מקומות
15 מקומות
44 מקומות
25 מקומות
19:05
אולם 9
רמה 2
47 מקומות
30 מקומות
20:00
אולם 9
רמה 2
47 מקומות
רמה 1- מתחילים
רמה 2- לכל הרמות
רמה 3- מתקדמים
*ניתן להשתתף בכל השיעורים ללא ניסיון קודם.
אני רוצה להגיע ליום ניסיון


    עלות יום ניסיון 100 ₪ - תוחזר ברכישת מנוי

    page loader