banner

מדיטציה ותרגול נשימה

באימונים אלה נתרגל את השלב הראשון במדיטציה

בתרגול מדיטציה נעמיק את יכולתינו להתבונן בתנודות התודעה בזמן ישיבה על מנת להכיר בהם ולהבין את טבעם.

מתי מתקיים החוג

יוםשעהצוותאולם
ראשון10:30מלינה ליוביץZOOM
שני10:30מלינה ליוביץZOOM
ללוח החוגים המלא

המאמנת

תמונות

אני רוצה להגיע לאימון ניסיון

page loader
נגישות