banner

מדיטציה ותרגול נשימה

באימונים אלה נתרגל את השלב הראשון במדיטציה

בתרגול מדיטציה נעמיק את יכולתינו להתבונן בתנודות התודעה בזמן ישיבה על מנת להכיר בהם ולהבין את טבעם.

ללוח החוגים המלא

המאמנת

תמונות

אני רוצה להגיע ליום ניסיון


    עלות יום ניסיון 85 ₪ - תוחזר ברכישת מנוי

    page loader
    נגישות