banner

גאגא / אנשים

כדי לתרגל את טכניקת התנועה גאגא אנשים שהגה אוהד נהרין, לא תצטרכו שום ידע מוקדם או כישורי ריקוד מיוחדים

גאגא אנשים אמנם משמשת את רקדני להקת בת-שבע במהלך הריקוד אך גם במהלך התנועה היומיומית. גאגא אנשים מתאימה מגיל 16 ומעלה, ומציעה דרך ייחודית לשיפור התנועה, הפעלת הדמיון ומעוררת חושים.

מתי מתקיים החוג

יוםשעהצוותאולם
חמישי20:00אולם 9
ללוח החוגים המלא

אנשי צוות

תמונות

אני רוצה להגיע לאימון ניסיון

page loader
נגישות