banner

הקסם שבמדע: כיתות ג’-ו’

הנגשת המדע בדגש על התנסויות מעשיות בגילאים הצעירים- בעזרת התנסויות מדעיות, ותוך כדי גילוי, ילמדו הילדים מדעים באופן חווייתי ומעשיר.

בחוג הקסם שבמדע נשלב בין עולמות החשמל, כימיה, פיזיקה, אנרגיה, מים, אור, צבעים ואופטיקה. וכל זאת תוך פעילות קבוצתית, זוגית ופרטנית. השיעור מתקיים בסביבה חווייתית התורמת רבות לשיפור ופיתוח כישורים חברתיים.

במהלך השנה יחשפו הילדים למגוון התנסויות בתחומי המדע השונים בהתאם לשכבת הגיל בה הם נמצאים, יכירו מושגים מדעיים ויגלו את הקסם שבניסוי המדעי.

מנושאי החוג הנלמדים:

אנרגיה-

חשמל סטטי, אנרגיה כימית, אנרגיית הקול, אלקטרו-מגנטיות, כוח צנטרפוגלי ואנרגיית תנועה.

תכונות המים-
כוח הנימיות, קרום המים וחוק הכלים השלובים.

אור, צבעים ואופטיקה-
שבירת אור במעבר במים, צבעי היסוד, החזרת אור, ערבוב צבעים ואשליות אופטיות.

כימיה-

ריאקציה כימית ואינדיקטורים.

פיזיקה וכוחות-
משקל האוויר, מרכז כובד, כוח העילוי, כוח הציפה/משקל סגולי, גלגלות וגשרים.

את חוג הקסם שבמדע תעביר המדריכה נועה וייסמן, סטודנטית לספרות באוניברסיטת תל-אביב, אוהבת ילדים ומדריכה בעלת ניסיון. חובבת טיולים, צילומים ובעלי חיים.

ללוח החוגים המלא

אנשי צוות

תמונות

אני רוצה להגיע ליום ניסיון

    עלות יום ניסיון 100 ₪ - תוחזר ברכישת מנוי

    page loader
    נגישות