banner

חבר מביא חבר

1.         מטרתנו הינה לתגמל מנויים המצרפים חברים בחודש נוסף לתקופת המנוי, בעבור צירוף חברים חדשים למרכז הספורט.

2.         מדיניות חבר מביא חבר תקפה למי שנרשם למנוי שנתי ומעלה.

3.         ההטבה תינתן רק בגין צירוף מנוי/ה חדש/ה שלא התעניין/ה במרכז בשנה האחרונה או שלא היה מנוי/ה מעולם.

4.         לא תינתן הטבה בדיעבד אם לא נרשמה קודם לרכישת המנוי החדש.

5.         על המנוי הממליץ להיות מנוי במרכז הספורט במשך חודש לפחות.

6.         בכל מקרה לא יינתן החזר כספי עבור החודש מתנה במעמד ביטול המנוי משום סיבה שהיא.

7.         ניתן להביא עד שלושה חברים ולקבל בגינם את ההטבה.

8.         אין כפל מבצעים והטבות.

אני רוצה להגיע ליום ניסיון

    עלות יום ניסיון 100 ₪ - תוחזר ברכישת מנוי

    page loader
    נגישות