לוח בריכות

בריכה אולימפית

שעותמסלול 1מסלול 2מסלול 3מסלול 4מסלול 5מסלול 6מסלול 7מסלול 8
05:30-06:00 T.I T.I מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
06:00-07:00 T.I T.I מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
07:00-08:00 T.I T.I מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
08:00-09:00 T.I T.I מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
09:00-10:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
10:00-11:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מ 10:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
11:00-12:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
12:00-13:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
13:00-14:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
14:00-15:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים עד 14:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
15:00-16:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
16:00-17:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
17:00-18:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
18:00-19:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
19:00-20:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
20:00-21:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
21:00-22:00 מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית
22:00-23:00 מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית
שעותמסלול 1מסלול 2מסלול 3מסלול 4מסלול 5מסלול 6מסלול 7מסלול 8
05:30-06:00 T.I T.I מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
06:00-07:00 T.I T.I מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
07:00-08:00 T.I T.I מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
08:00-09:00 T.I T.I מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
09:00-10:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
10:00-11:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מ 10:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
11:00-12:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
12:00-13:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
13:00-14:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
14:00-15:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
15:00-16:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים עד 15:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
16:00-17:00 כדור מים כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
17:00-18:00 כדור מים כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
18:00-19:00 כדור מים כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
19:00-20:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
20:00-21:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
21:00-22:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
22:00-23:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
שעותמסלול 1מסלול 2מסלול 3מסלול 4מסלול 5מסלול 6מסלול 7מסלול 8
05:30-06:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
06:00-07:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
07:00-08:00 אחים לחיים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
08:00-09:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
09:00-10:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
10:00-11:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מ 10:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
11:00-12:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
12:00-13:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
13:00-14:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
14:00-15:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים עד 14:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
15:00-16:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
16:00-17:00 קייטנה כדור מים עד 17:15 קייטנה כדור מים עד 17:15 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
17:00-18:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
18:00-19:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
19:00-20:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
20:00-21:00 מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית
21:00-22:00 מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית
22:00-23:00 מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית
שעותמסלול 1מסלול 2מסלול 3מסלול 4מסלול 5מסלול 6מסלול 7מסלול 8
05:30-06:00 T.I T.I מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
06:00-07:00 T.I T.I מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
07:00-08:00 T.I T.I מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
08:00-09:00 T.I T.I מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
09:00-10:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
10:00-11:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מ 10:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
11:00-12:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
12:00-13:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
13:00-14:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
14:00-15:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
15:00-16:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים עד 15:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
16:00-17:00 כדור מים כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
17:00-18:00 כדור מים כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
18:00-19:00 כדור מים כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
19:00-20:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
20:00-21:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
21:00-22:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
22:00-23:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
שעותמסלול 1מסלול 2מסלול 3מסלול 4מסלול 5מסלול 6מסלול 7מסלול 8
05:30-06:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
06:00-07:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
07:00-08:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
08:00-09:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
09:00-10:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
10:00-11:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מ 10:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
11:00-12:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
12:00-13:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
13:00-14:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
14:00-15:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים עד 14:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
15:00-16:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
16:00-17:00 קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
17:00-18:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
18:00-19:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
19:00-20:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
20:00-21:00 מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית
21:00-22:00 מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית
22:00-23:00 מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית
שעותמסלול 1מסלול 2מסלול 3מסלול 4מסלול 5מסלול 6מסלול 7מסלול 8
05:30-06:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
06:00-07:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
07:00-08:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
08:00-09:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
09:00-10:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
10:00-11:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
11:00-12:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
12:00-13:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
13:00-14:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
14:00-15:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
15:00-16:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
16:00-17:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
17:00-18:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
18:00-19:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
שעותמסלול 1מסלול 2מסלול 3מסלול 4מסלול 5מסלול 6מסלול 7מסלול 8
06:45-07:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
07:00-08:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
08:00-09:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
09:00-10:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
10:00-11:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
11:00-12:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
12:00-13:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
13:00-14:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
14:00-15:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
15:00-16:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
16:00-17:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
17:00-18:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
18:00-19:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
19:00-20:00 מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית
20:00-21:00 מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית
21:00-22:00 מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית
22:00-23:00 מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית
הודעות

page loader