לוח בריכות

לוח בריכות - יום ו' 14.06

תאריך: 14/06/2024
בריכה אולימפית
שעה:

מסלול 8

איטי

מסלול 7

איטי

מסלול 6

איטי

כפות + סנפירים

מסלול 5

בינוני

מסלול 4

בינוני / מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 3

מהיר

מסלול 2

מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 1

משפחות

06:45-07:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
07:00-08:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
08:00-09:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
09:00-10:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
10:00-11:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
11:00-12:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
12:00-13:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
13:00-14:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
14:00-15:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
15:00-16:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
16:00-17:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
17:00-18:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
18:00-19:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים

מסלול 8

איטי

מסלול 7

איטי

מסלול 6

איטי

כפות + סנפירים

מסלול 5

בינוני

מסלול 4

בינוני / מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 3

מהיר

מסלול 2

מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 1

משפחות

05:30-06:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
06:00-07:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים
07:00-08:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים טריהארד טריהארד
08:00-09:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים סדנת חתירה סדנת חתירה
09:00-10:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים סדנת חתירה סדנת חתירה
10:00-11:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים כדור מים
11:00-12:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים כדור מים
12:00-13:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
13:00-14:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
14:00-15:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
15:00-16:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
16:00-17:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
17:00-18:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
18:00-19:00 מנויים מנויים מנויים מנויים ספורט סטודנטים ספורט סטודנטים כדור מים כדור מים
19:00-19:30 מנויים מנויים מנויים מנויים ספורט סטודנטים ספורט סטודנטים כדור מים כדור מים
19:30-20:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
20:00-21:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
21:00-22:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
22:00-23:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים

מסלול 8

איטי

מסלול 7

איטי

מסלול 6

איטי

כפות + סנפירים

מסלול 5

בינוני

מסלול 4

בינוני / מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 3

מהיר

מסלול 2

מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 1

משפחות

05:30-06:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
06:00-07:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
07:00-08:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים T.I T.I
08:00-09:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים T.I T.I
09:00-10:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
10:00-11:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים כדור מים כדור מים
11:00-12:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים כדור מים כדור מים
12:00-13:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
13:00-14:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
14:00-15:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
15:00-16:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
16:00-17:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
17:00-18:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
18:00-19:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים כדור מים
19:00-19:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים כדור מים
19:30-20:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
20:00-21:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
21:00-22:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
22:00-23:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים

מסלול 8

איטי

מסלול 7

איטי

מסלול 6

איטי

כפות + סנפירים

מסלול 5

בינוני

מסלול 4

בינוני / מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 3

מהיר

מסלול 2

מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 1

משפחות

05:30-06:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
06:00-07:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
07:00-08:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים T.I T.I
08:00-09:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים T.I T.I
09:00-10:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
10:00-11:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים כדור מים
11:00-12:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים כדור מים
12:00-13:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
13:00-14:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
14:00-15:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
15:00-16:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
16:00-16:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
16:30-17:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
17:00-18:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
18:00-19:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים כדור מים
19:00-20:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים כדור מים
20:00-21:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
21:00-22:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
22:00-23:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים

מסלול 8

איטי

מסלול 7

איטי

מסלול 6

איטי

כפות + סנפירים

מסלול 5

בינוני

מסלול 4

בינוני / מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 3

מהיר

מסלול 2

מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 1

משפחות

05:30-06:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
06:00-07:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים כדור מים
07:00-08:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
08:00-09:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
09:00-10:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
10:00-11:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים כדור מים
11:00-12:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים כדור מים
12:00-13:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
13:00-14:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
14:00-15:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
15:00-16:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
16:00-17:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
17:00-18:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
18:00-19:00 מנויים מנויים מנויים מנויים ספורט סטודנטים ספורט סטודנטים כדור מים כדור מים
19:00-19:30 מנויים מנויים מנויים מנויים ספורט סטודנטים ספורט סטודנטים כדור מים כדור מים
19:30-20:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
20:00-21:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
21:00-22:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
22:00-23:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים

מסלול 8

איטי

מסלול 7

איטי

מסלול 6

איטי

כפות + סנפירים

מסלול 5

בינוני

מסלול 4

בינוני / מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 3

מהיר

מסלול 2

מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 1

משפחות

05:30-06:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
06:00-07:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
07:00-08:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים T.I T.I
08:00-09:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים T.I T.I
09:00-10:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
10:00-11:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים כדור מים
11:00-12:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים כדור מים
12:00-13:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
13:00-14:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
14:00-15:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
15:00-16:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
16:00-16:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
16:30-17:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
17:00-18:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
18:00-19:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים כדור מים
19:00-20:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים כדור מים
20:00-21:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
21:00-22:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
22:00-23:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים

מסלול 8

איטי

מסלול 7

איטי

מסלול 6

איטי

כפות + סנפירים

מסלול 5

בינוני

מסלול 4

בינוני / מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 3

מהיר

מסלול 2

מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 1

משפחות

05:30-06:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
06:00-07:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים
07:00-08:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים טריהארד טריהארד
08:00-09:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
09:00-10:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
10:00-11:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים כדור מים
11:00-12:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים כדור מים
12:00-13:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
13:00-14:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
14:00-15:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
15:00-16:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
16:00-17:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
17:00-18:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
18:00-19:00 מנויים מנויים מנויים מנויים ספורט סטודנטים ספורט סטודנטים כדור מים כדור מים
19:00-19:30 מנויים מנויים מנויים מנויים ספורט סטודנטים ספורט סטודנטים כדור מים כדור מים
19:30-20:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
20:00-21:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
21:00-22:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
22:00-23:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים

מסלול 8

איטי

מסלול 7

איטי

מסלול 6

איטי

כפות + סנפירים

מסלול 5

בינוני

מסלול 4

בינוני / מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 3

מהיר

מסלול 2

מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 1

משפחות

06:00-07:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
07:00-08:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
08:00-09:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
09:00-10:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
10:00-11:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
11:00-12:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
12:00-13:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
13:00-14:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
14:00-15:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
15:00-16:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
16:00-17:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
17:00-18:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
18:00-19:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים

מסלול 8

איטי

מסלול 7

איטי

מסלול 6

איטי

כפות + סנפירים

מסלול 5

בינוני

מסלול 4

בינוני / מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 3

מהיר

מסלול 2

מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 1

משפחות

07:00-08:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
08:00-09:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
09:00-10:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים
10:00-11:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים
11:00-12:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים
12:00-13:00 מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים
13:00-14:00 מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים
14:00-15:00 מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים
15:00-16:00 מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים
16:00-17:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
17:00-18:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
18:00-19:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
19:30-22:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים

מסלול 8

איטי

מסלול 7

איטי

מסלול 6

איטי

כפות + סנפירים

מסלול 5

בינוני

מסלול 4

בינוני / מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 3

מהיר

מסלול 2

מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 1

משפחות

05:30-06:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
06:30-07:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
07:00-08:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים T.I T.I
08:00-09:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים T.I T.I
09:00-10:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
10:00-10:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
10:30-11:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
11:00-12:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
12:00-13:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
13:00-14:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
14:00-14:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
14:30-15:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
15:00-16:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
16:00-17:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
17:00-18:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
18:00-19:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
19:00-20:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
20:00-21:00 מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית משפחות וילדים משפחות וילדים
21:00-22:00 מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית משפחות וילדים משפחות וילדים
22:00-23:00 מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית משפחות וילדים משפחות וילדים

מסלול 8

איטי

מסלול 7

איטי

מסלול 6

איטי

כפות + סנפירים

מסלול 5

בינוני

מסלול 4

בינוני / מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 3

מהיר

מסלול 2

מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 1

משפחות

05:30-06:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
06:30-07:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
07:00-08:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים T.I T.I
08:00-09:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים T.I T.I
09:00-10:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
10:00-10:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
10:30-11:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
11:00-12:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
12:00-13:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
13:00-14:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
14:00-14:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
14:30-15:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
15:00-16:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים + משפחות וילדים כדור מים + משפחות וילדים
16:00-17:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים + משפחות וילדים כדור מים + משפחות וילדים
17:00-18:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים + משפחות וילדים כדור מים + משפחות וילדים
18:00-19:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים + משפחות וילדים כדור מים + משפחות וילדים
19:00-20:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים + משפחות וילדים כדור מים + משפחות וילדים
20:00-21:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
21:00-22:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
22:00-23:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים

מסלול 8

איטי

מסלול 7

איטי

מסלול 6

איטי

כפות + סנפירים

מסלול 5

בינוני

מסלול 4

בינוני / מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 3

מהיר

מסלול 2

מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 1

משפחות

05:30-06:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
06:00-07:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
07:00-08:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
08:00-09:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
09:00-10:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
10:00-10:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
10:30-11:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
11:00-12:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
12:00-13:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
13:00-14:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
14:00-14:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
14:30-15:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
15:00-16:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
16:00-17:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
17:00-18:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
18:00-19:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים כדור מים + משפחות וילדים
19:00-20:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים כדור מים + משפחות וילדים
20:00-21:00 מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית משפחות וילדים משפחות וילדים
21:00-22:00 מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית משפחות וילדים משפחות וילדים
22:00-23:00 מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית משפחות וילדים משפחות וילדים

מסלול 8

איטי

מסלול 7

איטי

מסלול 6

איטי

כפות + סנפירים

מסלול 5

בינוני

מסלול 4

בינוני / מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 3

מהיר

מסלול 2

מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 1

משפחות

05:30-06:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
06:30-07:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
07:00-08:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים T.I T.I
08:00-09:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים T.I T.I
09:00-10:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
10:00-10:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
10:30-11:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
11:00-12:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
12:00-13:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
13:00-14:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
14:00-14:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
14:30-15:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
15:00-16:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים + משפחות וילדים כדור מים + משפחות וילדים
16:00-17:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים + משפחות וילדים כדור מים + משפחות וילדים
17:00-18:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים + משפחות וילדים כדור מים + משפחות וילדים
18:00-19:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים + משפחות וילדים כדור מים + משפחות וילדים
19:00-20:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים כדור מים + משפחות וילדים כדור מים + משפחות וילדים
20:00-21:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
21:00-22:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים
22:00-23:00 כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים כדור מים

מסלול 8

איטי

מסלול 7

איטי

מסלול 6

איטי

כפות + סנפירים

מסלול 5

בינוני

מסלול 4

בינוני / מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 3

מהיר

מסלול 2

מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 1

משפחות

05:30-06:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
06:00-07:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
07:00-08:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים טריהארד טריהארד
08:00-09:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
09:00-10:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
10:00-10:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
10:30-11:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
11:00-12:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
12:00-13:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
13:00-14:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
14:00-14:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
14:30-15:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים קייטנה כדור מים קייטנה כדור מים
15:00-16:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
16:00-17:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
17:00-18:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
18:00-19:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
19:00-20:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
20:00-21:00 מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית משפחות וילדים משפחות וילדים
21:00-22:00 מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית משפחות וילדים משפחות וילדים
22:00-23:00 מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית משפחות וילדים משפחות וילדים

מסלול 8

איטי

מסלול 7

איטי

מסלול 6

איטי

כפות + סנפירים

מסלול 5

בינוני

מסלול 4

בינוני / מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 3

מהיר

מסלול 2

מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 1

משפחות

06:00-07:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
07:00-08:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
08:00-09:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
09:00-10:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
10:00-11:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
11:00-12:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
12:00-13:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
13:00-14:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
14:00-15:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
15:00-16:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
16:00-17:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
17:00-18:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
18:00-19:30 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים

מסלול 8

איטי

מסלול 7

איטי

מסלול 6

איטי

כפות + סנפירים

מסלול 5

בינוני

מסלול 4

בינוני / מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 3

מהיר

מסלול 2

מהיר

כפות + סנפירים

מסלול 1

משפחות

07:00-08:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים
08:00-09:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים
09:00-10:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים
10:00-11:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים
11:00-12:00 מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים
12:00-13:00 מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים
13:00-14:00 מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים
14:00-15:00 מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים
15:00-16:00 מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים
16:00-17:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים
17:00-18:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים
18:00-19:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים
19:00-20:00 מנויים מנויים מנויים מנויים מנויים משפחות וילדים משפחות וילדים משפחות וילדים
20:00-23:00 מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית משפחות וילדים משפחות וילדים
21:00-22:00 מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית משפחות וילדים משפחות וילדים
22:00-23:00 מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית מנויים רחצה לילית משפחות וילדים משפחות וילדים
הודעות

ניתן להתעדכן בלו"ז הבריכות גם באתר האינטרנט לפני הגעתכם לבריכה או במסכים המוצבים בבריכות

אזור משפחות וילדים הינו ללא הפרדת מסלולים לטובת רחצה חופשית, משחק ורביצה

page loader
נגישות