banner

נהלי הרשמה לחוגים

נוהל הרשמה לחוגים- מרכז הספורט באוניברסיטת ת”א

רישום לחוגים

 • יש להירשם לשיעורי הסטודיו דרך אפליקציית “מרכז הספורט באוניברסיטת ת”א” (להורדה לחצו כאן). למעט ההרשמה לשיעורי הספינינג אשר מתבצעת באמצעות אפליקציית SPIVI בלבד (להורדה לחצו כאן).

 • הרשמה לשיעורי הסטודיו נפתחת 48 שעות מראש, למעט ההרשמה לשיעורי הספינינג עם מערכת SPIVI אשר נפתחת 24 שעות מראש.

 • ניתן להירשם באפליקצייה עד 2 שיעורים ביום. ההשתתפות בשיעורים נוספים על בסיס מקום פנוי בלבד.

 • כמות המשתתפים בשיעורים הינה מוגבלת בכדי למנוע עומס וצפיפות ולאפשר למדריכות/ים לתת יחס יותר אישי ושמירה על בטיחות המתאמנים. ועל כן הכניסה מחויבת בהרשמה מראש. מתאמן שאינו נרשם יוכל להיכנס רק על בסיס מקום פנוי.

סימון נוכחות

 • טרם הכניסה לשיעור, חובה לסרוק את קוד ה QR האישי המופיע באפליקציית “מרכז הספורט באוניברסיטת ת”א” באמצעות הסורק הייעודי אשר מותקן בדלפק החוגים, בכניסה לאולם 8 ובכניסה לאולם 3. שימו לב, סריקת הקוד לא מהווה תחליף להעברת הצ’יפ של מרכז הספורט.

 • מתאמן שנרשם לשיעור והגיע אך לא סימן נוכחות, תיחשב זו כהיעדרות.

יש להיכנס למסך הבית (FEED) באפליקצייה וללחוץ על סימן הברקוד מצד ימין למעלה.

 • לא ניתן להירשם לשני שיעורים זהים ברצף. אנו רוצים לאפשר לכל המתאמנים הזדמנות להשתתף.

 • רק מנוי אשר נרשם מראש, יקבל התראה באפליקציה והודעה למייל במקרה של ביטול השיעור.

 • יש להגיע בזמן לשיעורים. לא תותר כניסה לשיעור 10 דק’ לאחר תחילתו.

רשימת המתנה

 • מתאמן אשר נמצא ברשימת ההמתנה, יקבל התראה באפליקציה והודעה למייל כאשר התפנה מקום בשיעור. לרשותו יעמדו 15 דק’ בכדי לאשר את השתתפותו. לאחר מכן, המקום יעבור לבא בתור ברשימה.

ביטול הרשמה

 • חובה לבטל את ההרשמה לשיעור במידה ואינכם מגיעים אליו! היתחשבו בשאר המתאמנים הנמצאים ברשימת ההמתנה.
 • ביטול ההרשמה יבוצע לכל המאוחר עד שעה לפני תחילת השיעור. מעבר לכך, זה ייחשב כהיעדרות.

חסימת ההרשמה לשיעורים

 • מנוי שלא ביטל את הרשמתו לשיעור פעמיים ברציפות בטווח של חודש, תחסם אפשרותו להירשם לכל חוגי הסטודיו למשך שבוע ימים. בינתיים, יוכל להיכנס על בסיס מקום פנוי.

אימון נעים!

אני רוצה להגיע ליום ניסיון

  עלות יום ניסיון 100 ₪ - תוחזר ברכישת מנוי

  page loader
  נגישות